Alessandro Fanti

Alessandro Fanti

Senior Partner


Alessandro Fanti jest ekspertem w dziedzinie prawa cywilnego, szczególnie kompetentnym w sprawach compliance AEEGSI . W tym zakresie udziela porad przy sporządzaniu umów na dostawy oraz sporządzaniu opinii wyjaśniających wszelkie możliwe rozwiązania problemów przedstawionych do oceny przez klientów, co umożliwia klientowi zawarcie korzystnych umów z kontrahentem.
Dzięki szczególnym kompetencjom rozwiązuje z dużym powodzeniem wszelkie spory przedsiębiorstw dystrybucyjnych o poniesione albo wyrządzone szkody. Koordynuje również zespoły profesjonalistów zaangażowane w odzyskiwanie wierzytelności w całych Włoszech.
Alessandro Fanti zdobył olbrzymie doświadczenie w ramach Wspólnoty Europejskiej uzyskując (jako jeden z pierwszych we Włoszech) wystawienie Europejskiego Nakazu Zapłaty.Ma wybitne doświadczenie w prowadzeniu procedur upadłościowych i obsłudze prawnej przedsiębiorstw.


Kim jestem

Zakres działalności

Odzyskiwanie wierzytelności na drodze sadowej

Prawo handlowe i sporządzanie umów

Compliance ARERA