Zakres działania

Prawo pracy i relacje ze związkami zawodowymi

Odpowiedzialność cywilna łącznie z zawodową

Problem Solving

Prawo morskie oraz żegluga rekreacyjna