Stefano Saporito

Stefano Saporito

Założyciel / Senior Partner


Stefano Saporito urodzony w Rapallo 14/12/1965, w roku 1991 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Genueńskim. Promotorem jego pracy magisterskiej z prawa procesowego cywilnego był Prof. S. La China. Po odbytej aplikacji zdał egzamin adwokacki w Sądzie Apelacyjnym w Genui.
Stefano Saporito posiada szerokie doświadczenie sądowe i arbitrażowe, z czasem tez uzyskane w kręgu pozasądowym (dispute resolution).
W 2012 roku uzyskał uprawnienia do obrony w Sądach Najwyższych.
W kancelarii udziela przeważnie porad w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego zarówno osobom fizycznym jak i małym i średnim przedsiębiorstwom. Jako ekspert w dziedzinie procedury cywilnej i sporów sądowych (litigation), nie tylko sporów arbitrażowych, nadzoruje ich przebieg w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek i prawa pracy. Poza tym osobiście zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich , prawa spadkowego i następstwa prawnego, sprawami z zakresu prawa nieruchomości i prawa najmu. Świadczy pomoc prawną i porady w zawieraniu umów zarówno spółkom jak i osobom fizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i nieruchomości.
Od kilku lat zajmuje się również strategią w ramach egzekucji wierzytelności i zajmuje się kwestią dyscypliny wywłaszczeń przymusowych.


Zakres działania

Prawo i postepowanie cywilne

Prawo handlowe oraz sporządzanie kontraktów i umów

Prawo nieruchomości

Odpowiedzialność cywilna z tytułu umowy i pozaumowna

Prawo rodzinne i nieletnich

Prawo spadkowe